IMPRESUM /

IMPRESUM /

PIB: 100495433
MATIČNI BROJ: 08587086
REGISTARSKI BROJ: 1-17469
TEKUĆI RAČUN BROJ:
165-18098-71 - Hypo Alpe Adria Banka
160-3434-56 - Banca Intesa

KATALOG /

Pogledajte naš katalog!
Na otprilike 180 stranica naći ćete ponudu elektromaterijala, kablova, rasvete, svu
opremu, led rasvetu, materijal, građevinarstvo, vodovod, kanalizacija, auto moto,
luster, panel... i još mnogo toga.