POČETNA  |  O NAMA  |  PROIZVODI  |  POLITIKA KVALITETA  |  AKTUELNO  |  KONTAKT  |  IMPRESUM
 

 POLITIKA KVALITETA

 


Politika kvaliteta d.o.o. EL-CO, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno
orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i oćekivanja kupaca
i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

Za takvo opredeljenje angažovani su stručni kadrovi, oprema i objekti i osoblje, koje prihvatajući procesni
prilaz, svojim radom ostvaruje sve postavljene ciljeve. Biti bolji od konkurencije je glavna odrednica svih zaposlenih.
Izvršavajući predodređene aktivnosti, obezebeđujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa propisanom dokumentacijom, a
najmanje na nivou prihvaćenih standarda.
Analiziranjem rezultata rada, donosimo odluke i preduzimamo mere za poboljšanje poslovnih rezultata, ali ne na račun kvaliteta.
Uključujući zaposlene u razvoj organizacije, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo
sredinu u kojoj su oni motivisani, a istovremeno imaju mogućnost da svojim delovanjem afirmišu sebe.
Razvijamo partnerske odnose sa našim kupcima i isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšanju performansi.
Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje zadatke,
održavaju radnu i tehnolo{ku disciplinu a sve to u skladu sa utvrđenom politikom kvaliteta.

Osnovni principi

politike kvaliteta služe zaposlenima kao “nit vodilja” za njihov svakodnevni rad, za odgovorno ponašanje, delovanje i razmišljanje.
Samo kroz kvalitetan timski rad može se obezbediti kvalitet proizvoda, procesa i sistema u celini.